A hét levele

A hét levele

1000. BL-túra

A sors különös kegyelme folytán abban a szerencsében volt részem, hogy részt vehettem a brassói BL turistacsoport 1000. jubileumi kirándulásán, amit annak idején Nagyhalmágyi József, a Brassói Lapok újságírója kezdeményezett, s amelyet sok tanár, illetve a Brassói Lapok által 1989 előtt szervezett Szabadegyetem résztvevői közös céljuknak fogalmaztak meg. Azt mindnyájunknak tudni kell, hogy egyetlen ember nem tud minden feladatnak és elvárásnak megfelelelni, de több személy együttműködése komoly sikerekre vezetett és vezet. A brassói magyarságot a gondviselő Úristen megáldotta földi és égi csillagokkal, ezek útját kell követnünk. A magyar nemzet bölcse, Deák Ferenc gondolatát idézem: „Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és a kedvező szerencse ismét visszahozhatják, de miről a nemzet félve a szenvedésektől önmaga lemondott, ennek a visszaszerzése nehéz és mindig kétséges.”
Mivelhogy mi nem mondtunk le semmiről, minden visszajár. A földi életben vezetőink tanáraink, vallási felekezeteink nagy személyiségei. A templomainkat, iskoláinkat szeretni kell, védeni, ápolni, ők az édes anyanyelvünk bölcsői. Ők nevelnek, ők vezetnek a koporsóig. Nekünk kötelességünk emlékezni a múltra és jelenre, jó és a rossz tetteinkre. Ismerni kell önmagunkat, elöljáróinkat, jó és rossz tetteiket, múltjukat. A jóknak emlékműveket állítunk és lámpásként világítanak a mindennapi életben.
A mindennapi szép élet titka a hit, béke, szeretet és a munka, és az embertársaink közti harmóniateljes kapcsolat. Az emberé a munka,
az Istené az áldás. Isten nem egyetlen embernek teremtette a világot, hanem minden embernek, azzal a kívánsággal, hogy mindnyájan közösségben éljünk, békében és szeretetben. Ez az a gondolat, ami összekapcsolt bennünket, ezért ünnepelhettünk a természet iránti szeretet jegyében. Ez a fény össze az ezredik jubileumi kirándulás emléknapján. Ezt a fényt meg kell őriznünk minden időben, hogy soha ki ne aludjon.
Nekünk, magyaroknak kötelességünk, hogy mintául szolgálhassunk más nemzetetnek, bárhová is sodródunk életünk során.
Tisztelt Brassói Lapok egykori és jelenkori szerkesztősége! Kedves Jóska! Kérünk, fogadjátok testvéri szeretetünket turisztikai csoportjaink minden tagjától, jókívánságainkat az ezredik
jublileumi ünnepség alkalmával.
A gondviselő Úristen éltessen jó egészségben mindnyájatokat, családjaitokat szeretetben!
Szeretettel gondolunk vissza turistacsoportjaink azokra a tagjaira, akik a földi életből eltávoztak, de életünk, sorsuk drága kincsét
hagyatékul adták a jövő nemzedéknek.
Azokra, akik nevük, foglalkozásuk, magasfokú felkészültségük, hivatali beosztásuk (tanárok, ügyvédek, kereskedők, történészek stb.) révén jelentős szerepet játszottak Brassó magyarságának kulturális életében. Tisztelettel, emléküket a jelen és jövő nemzedéke a magyar brassói kultúrának örök csillagainak vallja. Stéger Jóska nemcsak a Brassói Lapok jó nevű újságírója, mintaképe, hanem a római katolikus egyház testi és lelki tagja. Az ő közbenjárásával sikerült bejegyeztetni a brassóbolonyai templomban újraalakult Szent József Kolping családot, amelynek célja a rászoruló családok, idős személyek, gyermekeke anyagi támogatása.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik megtiszteltek jelenlétükkel ezen a szép ünnepen, családjaikkal együtt, vagy megörökítették ezt és részt vállaltak a szervezésben: Csutak Levente országszerte ismert grafikusnak, dr. Kovács Lehel István egyetemi tanárnak, a független művelődési és helytörténeti havilap szerkesztőjének, Jánó Rezsőnek, a Brassói Lapok turistacsoport szervezőjének, Kacsó Sándornak, a Bukaresti Televízió magyar adása szerkesztőjének, Szász Ferenc brassói unitárius lelkésznek, aki az ünnepségen beszédet, hálaimát mondott és áldását adta az
ünneplő közönségre.
A Jó Isten éltessen mindnyájunkat, hogy ezentúl még sokszor találkozhassunk, és találkozzanak a jövő nemzedékhez tartozók is a 
természet ölén, hitben, békében, szeretetben!
Tisztelettel, Csató Ferenc
Fotó: Illyés Károly
 

Nincs engedélyezve a hozzászólás.

Presets
Main Style
Patterns
Accent Color
Apply
 

joomclub.net