Könyvtárosok a munkanélküliség ellen

Könyvtárosok a munkanélküliség ellen

Európai közkönyvtárak dolgozóinak egy csoportja kíván segíteni a munkanélkülieken szakmai felkészítésében, illetve innovatív képességeiknek a fejlesztésében. Romániai, osztrák, bolgár, finn, ír és litván könyvtári dolgozók, köztük a Brassói Megyei Könyvtár dolgozói vesznek részt abban az európai finanszírozású projektben, melynek célja az állástalanok, az európai foglalkoztatási politika támogatása.

A LinkINjob: job hunting with the help of librarians projekt fő szorgalmazója a ljubljanai városi könyvtár, s támogatja az Európa 2020 stratégiát, amely célul tűzte ki a 20–64 éves korosztály foglalkoztatottságának a 69%-ról a 75%-ra való emelését, továbbá nők és az idősek munkaerőpiaci szerepének a növelését az emigránsok jobb munkaerőpiaci integrálását.

A projektben résztvevő könyvtárosok a munkanélküliek „pénzügyi és digitális alfabetizációjában" segítkeznek, mely az érintettek vállalkozói ismereteit és innovatív képességeit gazdagítják. A hangsúly a hosszútávú képzésre helyeződik, arra, hogy a képzésben részt vevő személyek a jövőben a könyvtárak révén szerezzék meg a szükséges új információkat.

A program részt vevő könyvtárosok tapasztalataikat egy tájékoztató keretében teszik közzé a projekt bárki számára hozzáférhető honlapján. Nem utolsó sorban az elkezdett projekt kapcsolaterősítő is, s a könyvtárakat, mint állandó oktatási teret és a több nyelvűséget is népszerűsíti.

Nincs engedélyezve a hozzászólás.

Presets
Main Style
Patterns
Accent Color
Apply
 

joomclub.net